National/International Research Grants

KA220-NW-23-30-151162 - STEM for inclusive schools (STEMinSCH),  ERASMUS+ project in the field of school education

 

PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0446 - Intelligent manufacturing technologies for the advanced production of parts in the automotive and aerospatial industries (TFI PMAIAA); Project 4 - Smart control of manufacturing processes and inspection of the complex parts used in automotive and aerospatial industries

 

PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0875 - Individual and collective protection systems for the military field based on High Entropy Alloys - HEAPROTECT

 

586035-EPP-1-2017-1-DZ-EPPKA2-CBHE-JP - The Algerian National Laboratory for Maintenance Education, (ANL MEd) (Eramus+ KA2 Capacity Building in Higher Education Projects)

 

561786-EPP-1-2015-1-SE-EPPKA2-CBHE-JP - South Mediterranian Welding Center for Education, Training and Quality Control - SM WELD (Eramus+ KA2 Capacity Building in Higher Education) - Flyer RO / Flyer EN

 

PN-II-RU-TE-2014-4-0031 - The synthesis of new algorithms for CAD design for profiling cutting tools that generate complex surfaces, with non-analytical means

 

PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1057 - Security Increasing in Gas Supplying of Trans-European Pipelines

 

Proiect POSDRU/87/1.3/S/64069 - FlexFORM - Program de formare profesională flexibilă pe platforme mecatronice

 

PN-II-ID-PCE-2008-2 ID 789 - Cercetari privind reologia aplicata la injectarea multi-component a materialelor polimerice

 

PN-II-ID-PCE-2008-2 ID 788 - Modelarea teoretica si computationala a fenomenelor de rupere dinamica tridimensionala in materiale gradate functional

 

PN-II-ID-PCE-2008-2 ID_1761 - Studiul comportarii ansamblului de medii rigid/elastic/elasto-plastic si aplicarea acestuia la reconfigurabilitatea matritelor de deformare multipunct

 

PN-II-PCE-2008-II ID_791 - Geometria topologica a constructiilor mecanice

 

PN-II-ID-PCE-2008-2 - Modelarea bazata pe mimica celulara a mecanismelor de nanostructurare prin deformare plastica severa a materialelor cristaline

 

PNCD II 72174/2008 - - Dezvoltarea unor metode si tehnici inovative de imbinare a materialelor eterogene prin sudare prin frecare cu element activ rotitor - TIMEF, Contract, CNMP, 2008-2011

 

PN-II-PCE-2008-II ID_794 O noua teorie a stabilitatii aschierii, care se bazeaza pe dinamica haotica a procesului, precum si aplicarea acesteia la controlul inteligent al stabilitatii

 

PN-II-PCE-2008-II ID_795 - Un nou concept de conducere a sistemelor de manufacturare - conceptul de conducere competitiva

 

IMPACT, 869. Nivel de finantare: 7 113 100 RON. MedC-ANCS Centru de CERCETARE-INOVARe ŞI transfer tehnologic în DOMENIUL materialelor polimerice – CCITT – MP. 2007-2010.

 

Contract CEEX- ET, nr. 5850/18.09.2006. Simularea micro-macromecanica a fenomenelor de rupere in materiale compozite folosind metoda Galerkin discontinua.

 

Contract CNCSIS A 674. Nivel de finanţare: 200 000RON. Modelarea si simularea optimala multi-obiectiv a procesului de injectare a pieselor complexe din materiale termoplastice. 2007-2008.

 

PN-II-ID-PCE-2007-1 ID 656 - O noua abordare a problematicii infasurarii suprafetelor, bazata pe metode de reprezentare in forma discreta a suprafetelor, in vederea algoritmizarii si informatizarii profilarii sculelor generatoare

 

PN-II-ID-PCE-1759 Dezvoltarea unui nou concept de conducere a proceselor de deformare plastica bazat pe noi tehnici de reducere a dimensionalitatii

 

Grant A CNCSIS 686/2007 - Abordarea nanostructurarii ca proces recursiv haotic si conceperea pe aceasta baza a unei metode de nanostructurare prin deformare multidirectionala controlata

 

PN-II-ID-PCE-2007-1 ID 653 -  Dezvoltarea unui nou concept de conducere a masinilor tehnologice-conducerea holarhic atributiva

 

Contract CEEX- M1-C2-373, nr. 62/2006. Nivel finantare: 1.068.875 RON. Model biomecanic pentru execuţia, încercarea şi optimizarea protezei de şold. 2006-2008. BIOMEC.

 

Contract CEEX_M3 Nr. 24/02.02.2006 - Acordarea pogramului de cercetare a Centrului ITCM la prioritatile cercetarii europene si integrarea acestuia in programele internationale

 

Contract CEEX 66/2006 - - Tehnologii Inovative şi Ecologice de Procesare a Materialelor Avansate, prin Frecare cu Element Activ Rotitor (FSW) - TIPMAV, MEdC - MATNANTECH

 

Contract CEEX 322/2006 - Cercetări Fundamentale şi Aplicative privind Realizarea Bronzurilor CuNiAl destinate Recondiţionării Elicelor Navale - ELNAV, Contract CEEX MEdC - RELANSIN, 2006

 

Contract CEEX nr. 22-I03/10.10.2005 - Cercetare de excelenta in cadrul Centrului de Inginerie Tehnologica in Constructia de Masini Institutia finantatoare Ministerul Educatiei si Cercetarii - Centrul de Management Programe 2005-2007

 

Contract CEEX nr. 23/2005 modulul II-PD - Tehnici bazate pe tehnologia informaţiei şi comunicării pentru controlul dimensional adaptiv / inteligent al unei noi generaţii de sisteme de manufacturare reconfigurabile 

 

Cercetări Teoretice şi Experimentale privind Sudarea în Camp Electromagnetic, Grant CNCSIS tip A, MEdC, 2006-2008

 

Sistem de monitorizare şi comandă a proceselor de brazare cu arc electric a tablelor subţiri pentru autovehicule, MECT-CNCSIS, cod 440, tema 6, 2004-2006

 

Verificarea Experimentală prin Metoda Termografierii a Distribuţiei Temperaturilor în Îmbinarile Sudate Eterogene, Grant CNCSIS tip A, contract 34672/24.06.2005, tema 4, M.E.C.T. cod C.N.C.S.I.S. 1021

 

Cercetări privind dezvoltarea de noi sisteme neconvenţionale pentru propulsia ecologică a navelor mici prin captarea-conversia-stocarea energiilor alternative solar-hidro-eoliene, proiect tip MENER nr. 457/2004, ICEPRONAV SA Galati

 

Modelarea cu Elemente Finite a Transferului Termic în Îmbinarile Sudate Eterogene, Grant CNCSIS tip A, contract 33334/2004, tema 3, M.E.C.T. cod C.N.C.S.I.S. 1021

 

Soluţii analitice pentru predicţia temperaturilor în îmbinarile sudate, Grant CNCSIS tip A, contract 41273/2003 tema 1, M.E.C.T. cod C.N.C.S.I.S. 1021

 

Cercetări privind utilizarea asamblărilor cu strângere realizate hidrostatic în industria navală, Grant CNCSIS tip A, contract 33251/2003, tema 4, M.E.C.T. cod C.N.C.S.I.S. 379,

 

Linie tehnologică, condusă numeric-vitual, pentru sudarea automată a profilelor compuse drepte sau curbe necesare corpurilor navelor si altor construcţii metalice, proiect tip RELANSIN nr. 9491/2003, ICEPRONAV SA Galaţi

 

Cercetări privind utilizarea asamblărilor cu strângere realizate hidrostatic în industria siderurgică, Grant CNCSIS tip A, contract 33445/2002, tema 17, M.E.N. cod C.N.C.S.I.S. 455

 

Poziţionarea subacvatică a conductelor magistrale, Grant CNCSIS tip A, contract 33445/2002, tema 8, M.E.N. cod. CNCSIS 107

 

Sudarea conductelor magistrale, Grant CNCSIS tip A, contract 34976/2001, tema 20, M.E.N. cod C.N.C.S.I.S. 554

 

Monitorizarea arcului electric prin vedere artificială, Grant CNCSIS tip A, contract 36976/2001, tema 3, M.E.N. cod C.N.C.S.I.S. 817

 

Modelarea fenomenelor fizice din plasmă, Grant CNCSIS tip A, contract 36943/2000, tema 10, M.E.N. cod C.N.C.S.I.S. 817

 

Plasma arcului electric de sudare, Grant CNCSIS tip A, contract 34234/1999, tema 8 - M.E.N. cod C.N.C.S.I.S. 411

 

Modelarea proceselor şi sistemelor neconvenţionale de sudare cu arcul electric - Simularea, separarea şi cumularea influenţelor la sudarea subacvatică, contract nr. 29/1998, M.E.N. - C.N.C.S.U.

 

Modelarea proceselor şi sistemelor neconvenţionale de sudare cu arcul electric - Sudarea subacvatică cu uscare locală, contract nr. 5007/1997, M.E.N. - C.N.C.S.U.

 

Modelarea proceselor şi sistemelor neconvenţionale de sudare cu arcul electric - Cercetări privind sudarea subacvatică, contract nr. 4007/1996, M.I.S. - C.N.C.S.U.

 

Modelarea proceselor şi sistemelor tehnologice şi neconvenţionale de sudare cu arc electric, Grant CNCSIS tip A, contract 80/1995, M.I. şi C.N.C.S.U

 

Cercetări privind analiza de proces şi realizarea echipamentelor necesare sudării antigravitaţionale, Grant CNCSIS tip A, contracte 1880/1992, 1993, 3007/1994, M.I.-D.G.I.S.C.S.U

 

Cercetări Tehnologice privind introducerea debitării cu plasmă a oţelurilor navale, Contract cercetare 16.1.05/1992 ICEPRONAV Galaţi

 

Cercetări privind introducerea sudării electrice în baie de zgură inelară la realizarea structurilor din materiale eterogene: Tipuri de uzură specifice cilindrilor de laminor. Metode de fabricare şi recondiţionare a cilindrilor, contract 25/1.01.1992, - Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei

 

Cercetări teoretice şi experimentale privind analiza de proces şi realizarea echipamentelor şi instalaţiilor necesare sudării antigravitaţionale - Regimul termic antigravitaţional. Simularea sudării imerse, contract nr. 1880/1991, M.I.S. - D.S.

 

Cercetări teoretice şi experimentale privind analiza de proces şi realizarea echipamentelor şi instalaţiilor necesare sudării antigravitaţionale - Echilibrul băii de sudură. Simularea proceselor de sudare cu poziţie variabilă, contract nr. 1880/1990, M.I.S. - D.S.

 

Contract nr. 7/1990 Cercetarea, proiectarea şi realizarea tehnologiilor şi a unei instalaţii pentru sudarea mecanizată a recipienţilor metalici de 5 l pentru produse petroliere - I.J.P.I.P.S. Galaţi

 

Cercetări teoretice şi experimentale privind starea de tensiuni remanente din structura corpului metalic al navelor ca urmare a procedeelor tehnologice de sudare, contract nr. 54/1988, Centrala Navală Galaţi

 

Cercetarea, proiectarea şi realizarea a două instalţrii pentru sudarea automată sub strat de flux sau în mediu de CO2 a lonjeroanelor, traverselor şi stâlpilor containerelor C.F.R., contract nr. 5/1987, Regional ă C.F.R. Galaţi