În atenţia absolvenților programelor de Licență şi Master!

 

Examenul de licenţă constituie o componentă esenţială în cadrul procesului de evaluare a pregătirii studenţilor, dobândită în timpul studiilor universitare.

Proiectele de diplomă trebuie să ateste stăpânirea de către studenţi, a problematicii teoretice şi practice a temelor analizate, utilitatea cercetărilor propuse pentru dezvoltarea domeniilor investigate, capacitatea autorilor de a aplica diverse metodologii de analiză ştiinţifică şi de a concepe, elabora şi redacta o lucrare de cercetare ştiinţifică individual şi independent, conform standardelor universitare.

Scopul acestui ghid este de a furniza studenţilor un set de reguli generale pentru elaborarea şi redactarea proiectelor de diplomă astfel încât acestea să îndeplinească standardele elementare pentru orice cercetare ştiinţifică de nivel universitar.   


Sesiunile iulie 2023, septembrie 2023, februarie 2024

Programe de studii

Ghid pentru întocmirea, evaluarea şi susţinerea Proiectului de Diplomă Modalitatea de susţinere a examenlui de finalizare a studiilor Programa Analitică& Bibliografie
 Examen licenţă
Anexe
Inginerie Economică Industrială
Tehnologia Construcțiilor de Mașini

Programe de studii

Instrucţiuni privind elaborarea Lucrării de disertaţie Anexe
Managementul Calităţii în Inginerie Industrială
Proiectare şi Simulare în Ingineria Sudării


Sesiunile iulie 2022, septembrie 2022, februarie 2023

Programe de studii

Ghid pentru întocmirea, evaluarea şi susţinerea Proiectului de Diplomă Modalitatea de susţinere a examenlui de finalizare a studiilor Programa Analitică& Bibliografie
 Examen licenţă
Anexe
Inginerie Economică Industrială
Tehnologia Construcțiilor de Mașini

Programe de studii

Instrucţiuni privind elaborarea Lucrării de disertaţie Anexe
Managementul Calităţii în Inginerie Industrială
Proiectare şi Simulare în Ingineria Sudării


Sesiunile iulie 2021, septembrie 2021, februarie 2022

Programe de studii

Ghid pentru întocmirea, evaluarea şi susţinerea Proiectului de Diplomă Modalitatea de susţinere a examenlui de finalizare a studiilor Programa Analitică& Bibliografie
 Examen licenţă
Anexe
Inginerie Economică Industrială
Tehnologia Construcțiilor de Mașini

Programe de studii

Instrucţiuni privind elaborarea Lucrării de disertaţie Anexe
Managementul Calităţii în Inginerie Industrială
Proiectare şi Simulare în Ingineria Sudării


Sesiunile iulie 2020, septembrie 2020, februarie 2021

Programe de studii

Ghid pentru întocmirea, evaluarea şi susţinerea Proiectului de Diplomă Modalitatea de susţinere a examenlui de finalizare a studiilor Programa Analitică& Bibliografie
 Examen licenţă
Anexe
Inginerie Economică Industrială

Programe de studii

Instrucţiuni privind elaborarea Lucrării de disertaţie Anexe Lucrări de disertaţie - 2020
Managementul Calităţii în Inginerie Industrială
Proiectare şi Simulare în Ingineria Sudării


Sesiunile iulie 2019, septembrie 2019, februarie 2020

Programe de studii

Ghid pentru întocmirea, evaluarea şi susţinerea Proiectului de Diplomă Modalitatea de susţinere a examenlui de finalizare a studiilor Programa Analitică& Bibliografie
 Examen licenţă
Grile
 Examen licenţă
Anexe
Tehnologia Construcţiilor de Maşini
Inginerie Economică Industrială

Programe de studii

Instrucţiuni privind elaborarea Lucrării de disertaţie Anexe
Managementul Calităţii în Inginerie Industrială
Proiectare şi Simulare în Ingineria Sudării


Sesiunile iulie 2018, septembrie 2018, februarie 2019

Programe de studii

Ghid pentru întocmirea, evaluarea şi susţinerea Proiectului de Diplomă Modalitatea de susţinere a examenlui de finalizare a studiilor Programa Analitică& Bibliografie
 Examen licenţă
Grile
 Examen licenţă
Anexe
Tehnologia Construcţiilor de Maşini
Inginerie Economică Industrială

Programe de studii

Instrucţiuni privind elaborarea Lucrării de disertaţie Anexe
Managementul Calităţii în Inginerie Industrială


Sesiunea Iulie-Septembrie 2017

Programe de studii

Ghid pentru întocmirea, evaluarea şi susţinerea proiectului de licenţă Programa Analitică& Bibliografie
 Examen licenţă
Grile
 Examen licenţă
Anexe
Tehnologia Construcţiilor de Maşini
Inginerie Economică

Programe de studii

Instrucţiuni privind elaborarea lucrării de disertaţie Anexe
Ingineria Sistemelor Integrate de Fabricaţie
Managementul Calităţii în Inginerie Industrială


În atenţia studenţilor programelor de Master!

Proiectele de cercetare au la bază cunoştinţele dobândite la disciplinele studiate în cadrul programului de masterat. Proiectele de cercetare, anul I, semestrele I și II fac parte dintre disciplinele înscrise în planurile de învățământ, notele obținute reprezentând condiții de promovare în anul superior. Ghidul de elaborare al acestor proiecte se regăseşte în tabelul de mai jos.

Ghid de întocmire proiect de cercetare

Programe de studii

Instrucţiuni privind elaborarea proiectului de cercetare
Managementul Calităţii în Inginerie Industrială
Proiectare şi Simulare în Ingineria Sudării