Facultatea de Inginerie
Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Maşini - ITCM
Facultatea de Inginerie                 Departamentul de Ingineria Fabricației
Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Maşini - ITCM

 

Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Maşini - ITCM

Centrul de Cercetare ITCM este acreditat CNCSIS din anul 2004, ca urmare a rezultatelor deosebite de cercetare ştiinţifică obţinute de membrii catedrei de TCM, actualmente Departamentul de Ingineria Fabricaţiei şi funcţionează în cadrul Facultăţii de Inginerie a Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi. Centrul găzduieşte activităţi de cercetare fundamentală şi aplicată în domenii conexe mecanicii şi rezolvabile in domeniile construcţiei de maşini, asigurării calităţii şi ingineriei sistemelor de producţie.

CERTIFICAT ACREDITARE CENTRU DE CERCETARE - ITCM

Misiunea Centrului ITCM este de: 
 
 - a identifica şi rezolva probleme reale din societatea industrială românească în scopul evoluţiei şi alinierii la normele UE în domeniul prelucrărilor mecanice; 
 - a oferi expertiză în domeniul construcţiei de maşini, a sistemelor de producţie şi al asigurării calităţii;
 - a crea şi implementa tehnologii şi produse noi, utile unei societăţi dezvoltate;
 - a crea o legătură cu centrele de excelenţă din Europa (formate în cadrul programelor de cercetare dezvoltare finanţate de Uniunea Europeană), SUA şi Japonia.
 
Direcţiile de cercetare, în concordanţă cu platformele de cercetare stabilite de Comisia Europeană, sunt următoarele:
 
 - MANUFACTURE – macro şi micro manufacturarea pieselor ce au valoare adaugată prin includerea tehnologiilor inovative rezultate din cuplarea tehnologiei informaţiei cu procesele de aşchiere, deformare plastică, injectare, sinterizare, în vederea creşterii competitivităţii acestora.
 - NanoMedicine – proiectarea şi dezvoltarea de echipamente de testare a protezelor utilizate în medicină, analiza structurală, analiza şi dezvoltarea modelelor pentru motoarele moleculare, biomimetică.
 - EuMaT – ingineria materialelor avansate şi tehnologii de obţinere şi prelucrare a acestora.

La ora actuală centrul are 16 membri, a căror activitate se desfăsoară în 5 laboratoare de cercetare, cumulând peste 20 contracte de cercetare, 400 lucrări ştiinţifice şi 15 brevete de invenţie.


2018 - RAPORT ACTIVITATE CENTRU DE CERCETARE - ITCM

2017 - RAPORT ACTIVITATE CENTRU DE CERCETARE - ITCM

Persoana de contact:

Prof. dr. ing. Viorel PĂUNOIU
Facultatea de Inginerie,  Departmentul Ingineria Fabricației
Str. Domnească nr. 111, 800201 - Galați, România 
Tel: +40 336 130208, Fax: +40 236 314463
E-mail: viorel.paunoiu@ugal.ro