Masterat

 

 

În atenţia absolvenților programelor de studii de Master!

 

Studiile de masterat, având ca scop formarea absolvenţilor pentru activităţi de cercetare-proiectare, trebuie să evidenţieze şi să dovedească dobândirea acestor calităţi. Lucrarea de disertaţie are rolul de a valorifica şi atesta capacitatea studentului de a sintetiza şi prezenta un studiu făcut pentru rezolvarea problematicii abordate. În lucrarea de disertație trebuie să se regăsească elemente ce definesc claritatea obiectivelor, definirea ipotezelor, utilizarea corectă a conceptelor, structurarea etapelor de lucru, rigoarea metodologiei de cercetare/proiectare, interpretarea rezultatelor, pertinenţa deschiderii pentru cercetare sau valorificare educaţională a concluziilor lucrării, stil şi originalitate în abordarea problematicii propuse.

 


Sesiunile iulie 2023, septembrie 2023, februarie 2024


Program de studii  Instrucţiuni privind elaborarea Lucrării de disertaţie   
Managementul Calităţii în Inginerie Industrială pdfIcon Alte detalii...
Proiectare şi Simulare în Ingineria Sudării pdfIcon Alte detalii... 

 

   

În atenţia studenţilor programelor de studii de Master!

 

Proiectele de cercetare au la bază cunoştinţele dobândite la disciplinele studiate în cadrul programului de masterat. Proiectele de cercetare, anul I, semestrele I și II fac parte dintre disciplinele înscrise în planurile de învățământ, notele obținute reprezentând condiții de promovare în anul superior. Ghidul de elaborare al acestor proiecte se regăseşte în tabelul de mai jos.

 


Ghid de întocmire proiect de cercetare


Program de studii  Instrucţiuni privind elaborarea proiectului de cercetare 
Managementul Calităţii în Inginerie Industrială pdfIcon
Proiectare şi Simulare în Ingineria Sudării pdfIcon