Cercetare

 

Universitatea "Dunărea de Jos" și Facultatea de Inginerie au o strategie de cercetare pe termen lung și programe de cercetare pe termen mediu și scurt care se referă la obiectivele, proiectele și rezultatele așteptate ale cercetării, precum și la resursele de realizare. Există un ethos și o cultură a cercetării și preocupări pentru valorificarea rezultatelor cercetării. Strategia pe termen lung și programele pe termen mediu și scurt privind cercetarea sunt adoptate de Senat și Consiliul Facultății de Inginerie, odată cu specificarea practicilor de obținere și de alocare ale resurselor de realizare și a modalităților de valorificare. Interesele de cercetare sunt instituționale, cercetarea realizându-se în cadrul unor centre de cercetare acreditate și fiind relevantă în cadrul național, în privința programării, competitivității și valorificării. În numeroase domenii, cercetarea este relevantă pe plan european și internațional

Astfel, Universitatea "Dunărea de Jos" și Facultatea de Inginerie dispun de un patrimoniu care contribuie în mod eficace la realizarea misiunii și obiectivelor proprii, asigură spații de cercetare corespunzătoare specificului de dezvoltare prin laboratoare tematice, centre de cercetare, în concordanță cu normele tehnice, de siguranță și igienica-sanitare în vigoare și respectând obiectivele activităților de cercetare. 

Misiunea de cercetare a Departamentului de Ingineria Fabricației este de a contribui la dezvoltarea patrimoniului cunoaşterii din domeniul ingineriei, tehnologiei şi managementului sistemelor de fabricaţie, prin lucrări ştiinţifice, contracte de cercetare, publicaţii, brevete şi consultanţă. Direcţiile de cercetare ale colectivului de cadre didactice ale Departamentului de Ingineria Fabricației reflectă tendinţele la nivel mondial, încadrându-se în vaste arii tematice ale programelor de cercetare naţionale, Planului Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027 şi programelor de cercetare europene.