Licență

 

 

În atenţia absolvenților programelor de studii de Licență!

 

Examenul de licenţă constituie o componentă esenţială în cadrul procesului de evaluare a pregătirii studenţilor, dobândită în timpul studiilor universitare.

Proiectele de diplomă trebuie să ateste stăpânirea de către studenţi, a problematicii teoretice şi practice a temelor analizate, utilitatea cercetărilor propuse pentru dezvoltarea domeniilor investigate, capacitatea autorilor de a aplica diverse metodologii de analiză ştiinţifică şi de a concepe, elabora şi redacta o lucrare de cercetare ştiinţifică individual şi independent, conform standardelor universitare.

Scopul acestui ghid este de a furniza studenţilor un set de reguli generale pentru elaborarea şi redactarea proiectelor de diplomă astfel încât acestea să îndeplinească standardele elementare pentru orice cercetare ştiinţifică de nivel universitar.   

 


Sesiunile iulie 2023, septembrie 2023, februarie 2024

 

Programe de studii

Ghid pentru întocmirea, evaluarea şi susţinerea Proiectului de Diplomă Modalitatea de susţinere a examenlui de finalizare a studiilor Programa Analitică & Bibliografie
 Examen licenţă
 
Inginerie Economică Industrială pdfIcon pdfIcon pdfIcon Alte detalii...
Tehnologia Construcțiilor de Mașini pdfIcon pdfIcon pdfIcon Alte detalii...