Prezentare generală

Bine aţi venit pe site-ul Departamentului de Ingineria Fabricaţiei!

 

Departamentul de Ingineria Fabricaţiei din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Inginerie, a fost înfiinţat în anul 2010, prin unificarea catedrelor de Tehnologia Construcţiilor de Maşini şi Robotică şi Sudare, catedre care au, fiecare în parte, o lungă istorie de activităţi şi realizări, atât în domeniul didactic, cât şi în cel al cercetării.

Departamentul de Ingineria Fabricaţiei asigură activităţi didactice şi de cercetare-dezvoltare în principalele domenii ale fabricaţiei şi promovează introducerea noilor tehnologii în industrie.

Departamentul de Ingineria Fabricaţiei urmăreşte formarea unei noi generaţii de ingineri, prin integrarea creativităţii, proiectării, automatizării, în noile tehnici de vârf din domeniile fabricaţiei şi dezvoltării produselor industriale. Progresele în proiectarea şi execuţia acestora sunt provocări pentru inginerii specialişti în fabricaţie, sudură, mecatronică şi managementul fabricaţiei, pentru a utiliza metode avansate în alegerea tehnologiilor adecvate, care să conducă la scurtarea timpului de livrare pe piaţă, creşterea calităţii şi, mai mult decât atât, la garantarea satisfacţiei consumatorului. În acest sens, activitatea departamentului nostru este axată pe combinarea rezultatelor cercetării de vârf cu cunoştinţele dobândite din mediul industrial.

O serie de parteneri industriali, incluzând firmele Dacia-Renault, Liberty Steel, DMT Marine Equipment, Şantierele navale Damen, Rulmenţi Bârlad, Neptun Câmpina, Mateco, colaborează cu Departamentul de Ingineria Fabricaţiei, care are, de asemenea, colaborări naţionale cu majoritatea universităţilor şi institutelor din România şi internaţionale cu un număr de universităţi din Europa, Asia şi America. De asemenea, suntem puternic implicaţi în activitatea industrială din partea de sud-est a ţării.

Programe de studii

Misiunea Departamentului de Ingineria Fabricaţiei este de a oferi programe care pun accentul pe o relație puternică cu industria, precum şi pe atragerea şi stimularea studenţilor ce interacționează cu profesioniștii din facultate şi din industrie care dezvoltă metode adecvate pentru îmbunătățirea proceselor, produselor şi sistemelor.

Dezideratul nostru este de a oferi cea mai bună formare posibilă în inginerie. Noi preconizăm că absolvenții noștri vor deveni membri productivi, capabili şi respectaţi ai societății.

Departamentul oferă două specializări de licenţă, două masterate şi doctorat în Inginerie industrială.

Obiectivul programelor de licenţă este de a oferi o pregătire temeinică în inginerie, cu aplicații în proiectarea asistată de calculator a echipamentelor inteligente utilizate pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi. Astfel, proiectarea asistată de calculator a echipamentelor inteligente pentru prelucrarea materialelor metalice și polimerice, dobândirea de cunoștințe de fabricație, de sudare şi de management este obiectivul nostru principal în formarea profesională a următoarelor generații de ingineri români.

Programele de licenţă sunt:

  • în domeniul Inginerie industrială: Tehnologia construcţiilor de maşini (TCM);
  • în domeniul Inginerie şi management: Inginerie economică industrială (IEI);

Obiectivul programelor de masterat şi doctorat în Inginerie industrială este de a oferi instruire avansată în domeniile sistemelor integrate de fabricaţie şi de asigurare a calității. Studenții sunt încurajați să interacționeze cu personalul didactic al facultăţii de-a lungul instruirii lor. Aceste programe urmăresc să pregătească ingineri pentru o carieră profesională de succes în viitor, integrată în economia globalizată.

  • Masterat în Inginerie industrială (Managementul calităţii în Inginerie industrială; Proiectare și simulare în Ingineria sudării);
  • Doctorat în Inginerie industrială.

Acreditare

Toate specializările pe care le asigură Departamentul de Ingineria Fabricaţiei sunt acreditate de ARACIS.

Departamentul are ca trăsătură excelenţa şi o tradiţie de peste 50 de ani în formarea de ingineri care au cariere de succes în România și în străinătate.

Vă aşteptăm oricând la sediul nostru din clădirile B-D, str. Domnească nr. 111, Galați, pentru orice fel de activităţi putem desfăşura împreună!

Conf. dr. ing. Florin Susac,

Directorul Departamentului de Ingineria Fabricaţiei