Publicații

 

  • Cărţi publicate în perioada 2019-2024 
  • Lucrări publicate în reviste cotate ISI (perioada 2019-2024) 
  • Lucrări publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale - BDI (perioada 2019-2024) 
  • Brevete de invenţie 
  • Teze de doctorat finalizate în perioada 2019-2024