Tradiție, Competență, Performanță

Tradiție, Competență, Performanță sunt cuvintele care caracterizează cel mai bine strategia și misiunea Facultății de Inginerie privind procesul educațional, cercetarea, parteneriatul cu studenții și mediul socio-economic, care trebuie să se bazeze pe principiile flexibilizării și adaptării programelor de studii la cerințele pieței forței de muncă, a atragerii și formării de tinere cadre didactice, atragerii de surse de finanțare prin programele naționale, internaționale și prin contractele cu parteneri industriali, internaționalizării și creșterii numărului de studenți din alte țări europene și non-europene.

Facultatea de Inginerie are un corp profesoral bine pregătit, centre de cercetare de excelență și laboratoare didactice și de cercetare, dotate cu echipamente performante, care permit cercetări fundamentale și aplicative în domenii prioritare, la nivel național și internațional. Calitatea în educație, excelență în cercetare și competitivitatea sunt principiile aplicate în derularea procesului educațional și a proiectelor educaționale, în implementarea proiectelor de cercetare științifică și în promovarea rezultatelor. Cursurile interactive, aplicațiile practice atractive, sesiunile naționale de comunicări științifice și concursurile profesionale organizate pentru studenții motivați, programele și acordurile de mobilități, încheiate cu un număr mare de universități europene și non-europene, s-au dovedit a fi instrumente utile în pregătirea studenților noștri pentru provocările permanente de pe piața muncii. Parteneriatul și dialogul dintre mediul academic și mediul socio-economic joacă un rol important în pregătirea studenților și inserția profesională a absolvenților noștri.

Acordurile și colaborările cu partenerii industriali, regionali și naționali, se materializează în stagii de practică pentru studenți, în organizarea de workshop-uri, demonstrații practice și expoziții care reflectă gradul de noutate al soluțiilor tehnice dezvoltate și implementate în industrie.
 

Workshopuri

SNCSS Anghel Saligny

Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti "Anghel Saligny" ediţia a XV-a, 18-19 mai 2023 
Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti "Anghel Saligny" ediţia a XIV-a, 19-20 mai 2022  (Program detaliatPremii)
Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti "Anghel Saligny" ediţia a XIII-a, 20-21 mai 2021
Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti "Anghel Saligny" ediţia a XII-a, 27-28 mai 2020
Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti "Anghel Saligny" ediţia a XI-a, 9-10 mai 2019
Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti "Anghel Saligny" ediţia a X-a, 17-18 mai 2018
Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti "Anghel Saligny" ediţia a IX-a, 17-19 mai 2017
Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti "Anghel Saligny" ediţia a VIII-a, 18-19 mai 2016
Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti "Anghel Saligny" ediţia a VII-a, 20-21 mai 2015
Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti "Anghel Saligny" ediţia a VI-a, 20-21 mai 2014