Facultatea de Inginerie
Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Maşini - ITCM
Facultatea de Inginerie                 Departamentul de Ingineria Fabricației
Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Maşini - ITCM

 

Laboratorul de robotizare și sisteme mecatronice - LROSM

 

Direcții de cercetare

  • Conceperea şi realizarea de sisteme mecatronice utilizate în simularea proceselor tehnologice;

  • Dezvoltarea unor sisteme dotate cu vedere artificială destinate monitorizării proceselor tehnologice;

  • Cercetări privind programarea şi conducerea roboţilor utilizaţi în construcţia automobilului modern ecologic;

  • Cercetări privind biomecanica articulaţiilor umane.

Contribuții Științifice

  • 5 Contracte de cercetare;

  • 66 Lucrări ştiinţifice;

  • 7 brevete.

Acorduri de parteneriat

  • Ensam de Metz, France;
  • Ecole des Mines de Douai, France;
  • RIKEN Institut, Japan.

Responsabil laborator:

Prof. dr. ing. Vasile MARINESCU

E-mail: vasile.marinescu@ugal.ro


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,

Facultatea de Inginerie, Departamentul Ingineria Fabricaţiei

Str. Domnească 111, Corp B, Sala B14, Sala B31, Sala B35, Sala B03

800201 - Galați, România

Tel. 0336 130 208; 

Fax: 0236 314 463