Facultatea de Inginerie
Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Maşini - ITCM
Facultatea de Inginerie                 Departamentul de Ingineria Fabricației
Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Maşini - ITCM

 

Laboratorul de control optimal, prelucrabilitatea materialelor prin aşchiere şi scule aşchietoare - LCOPMA

 

Direcții de cercetare

 • Cercetări privind prelucrabilitatea materialelor şi stabilirea condiţiilor optime de prelucrare;

 • Cercetări privind proiectarea sculelor de aşchiere de înaltă eficienţă, optimizate din punct de vedere a încărcării energetice;

 • Cercetări privind profilarea sculelor în scopul uniformizării încărcării energetice a muchiilor aşchietoare;

 • Cercetări privind ecotehnologiile de prelucrare prin aşchiere;

 • Fiabilitatea predictivă şi experimentală;

 • Dinamica cuplului maşină unealtă – proces de aşchiere. Detectarea timpurie a instabilităţii regenerative în procesele de prelucare.

Contribuții Științifice

 • 5 Contracte de cercetare;

 • 110 Lucrări ştiinţifice;

 • 5 brevete.

Acorduri de parteneriat

 • Universita degli Studi di Padova, Italy;
 • Ecole Nationale des Artes et Metiers, Angers, France.

Responsabil laborator:

Prof. dr. ing. Gabriel FRUMUŞANU

E-mail: gabriel.frumusanu@ugal.ro


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,

Facultatea de Inginerie, Departamentul Ingineria Fabricaţiei

Str. Domnească 111, Corp B, Sala B11, Sala B33, Hala H01

800201 - Galați, România

Tel. 0336 130 208; 

Fax: 0236 314 463