Facultatea de Inginerie
Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Maşini - ITCM
Facultatea de Inginerie                 Departamentul de Ingineria Fabricației
Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Maşini - ITCM

 

Laboratorul de proiectare avansată a tehnologiilor de presare la rece - LTPR

 

Direcții de cercetare

  • Cercetări privind optimizarea tehnologiilor şi echipamentelor tehnologice de deformare plastică la rece (ambutisare piese complexe de caroserie, profilare, extrudare, tehnologii neconvenţionale) prin simularea numerică a proceselor corespunzătoare;

  • Cercetări aplicative privind tehnologiile şi echipamentele performante de deformare plastică (deformare multipunct, deformare rotativă, deformare hidraulică, extrudare hidrostatică, micro şi nano-deformare). Monitorizare şi control;

  • Proiectare asistată, folosind mediile de programare Solid Edge şi CATIA, a tehnologiilor şi echipamentelor de deformare plastică.

Contribuții Științifice

  • 6 Contracte de cercetare;

  • 140 Lucrări ştiinţifice;

  • 8 brevete.

Acorduri de parteneriat

  • Universidad de Valladolid, Spania
  • Tehnologic Institut, Pireu, Grecia.

Responsabil laborator:

Prof. dr. ing. Viorel PĂUNOIU

E-mail: viorel.paunoiu@ugal.ro


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,

Facultatea de Inginerie, Departamentul Ingineria Fabricaţiei

Str. Domnească 111, Corp B, Sala B22, Sala B24

800201 - Galați, România

Tel. 0336 130 208; 

Fax: 0236 314 463