Obiectiv general
 

Obiectivul general al proiectului este elaborarea si implementarea unui program de formare profesionala flexibila, pe platforme mecatronice, a personalului didactic din invatamant, pentru dezvoltarea competentelor in aplicarea tehnologiilor educationale moderne si eficientizarea procesului de predare-invatare.

Proiectul vizeaza crearea in universitatile partenere a cadrului organizatoric si metodologic pentru elaborarea si implementarea programului de formare profesionala flexibila in acord cu cerintele privind piata muncii in contextul societatii bazate pe cunoastere.

Totodata, proiectul vizeaza crearea unui mecanism national (Retea Nationala pentru Educatie si Formare Profesionala Flexibila) care sa faciliteze abordarea unitara, intr-o viziune sistemica a problemelor complexe privind formarea initiala, continua si reconversia profesionala.


Obiective specifice

O1. Elaborarea si implementarea unui program de formare profesionala flexibila pe platforme mecatronice a personalului didactic din invatamant.

O2. Dezvoltarea competentelor profesorilor in aplicarea metodelor interactive de predare-invatare si stimularea creativitatii prin utilizarea potentialului platformelor mecatronice.

O3. Imbunatatirea calitatii managementului activitatilor de educatie si formare profesionala prin infiintarea Centrelor Regionale de Educatie si Formare Profesionala Flexibila (CREFPF) si integrarea acestora in retea.

O4. Facilitarea accesului la cunoastere (biblioteci, baze de cunostinte, laboratoare virtuale, programe de formare, etc.) a personalului didactic prin crearea Centrului Virtual de Competente in domeniul Mecatronicii (CVCM).

O5. Promovarea si diseminarea rezultatelor proiectului prin actiuni de informare si publicitate utilizand mijloace mass-media, seminarii, conferinte, workshop-uri, lucrari stiintifice si didactice, facilitatile oferite de CVCM.


Metodologie de Implementare

Pe structura catedrelor de mecatronica ale partenerilor proiectului se vor infiinta 7 Centre Regionale de Educatie si Formare Profesionala Flexibila (ca structuri acreditate) care vor avea responsabilitatea implementarii programului in regiunile de dezvoltare asociate. Functionarea acestor centre in retea asigura abordarea sistemica in viziune integratoare a activitatilor de formare, imbunatatirea in ansamblu a calitatii managementului activitatilor de educatie si formare.

Se va crea un Centru Virtual de Competente in Mecatronica (CVCM - creat in centrul regional al S) care va cuprinde biblioteci, baze de cunostinte, laboratoare virtuale, programe de formare. CVCM prin facilitatile create privind accesul la cunoastere contribuie la cresterea substantiala a numarului de cadre didactice care pot beneficia de rezultatele programului, respectiv a numarului de ore de pregatire profesionala.


Descrierea programului de formare profesionala flexibila

Programul FlexFORM include 3 module de formare continua, acreditate de MECTS (65 credite):

Modul 1 (C1, C 2, Portofoliu I) – 25 credite
Modul 2 (C3, C 4, Portofoliu II) – 25 credite
Modul 3 (C5, Portofoliu III) – 15 credite

Fiecare curs din structura celor trei module (C1, C2, C3, C4 si C5) are durata de 38 ore. Activitatile specifice unui curs se deruleaza pe parcursul unei saptamani (cinci zile) si au un caracter predominat aplicativ.

Evaluarea se realizeaza la sfarsitul programului de formare, prin sustinerea publica a unei lucrari/proiect de evaluare finala.

Activitatile de formare sunt gratuite, respectiv participarea(cazare, transport) este subventionata pentru cursantii care participa la intreg programul de formare (Modul 1, Modul 2 si Modul 3).

Evaluare finala


Evaluarea finală se realizează prin susţinerea īn şedinţă publică a unei lucrări finale elaborate īn acest scop şi centrată pe portofoliul realizat. Aprecierea lucrării finale se face prin calificative (Excelent, Foarte Bine, Bine, Suficient, Insuficient).

Descrierea procedurii de evaluare finală:

Fiecare cursant va fi evaluat independent prin raportarea la cinci criterii distincte, cunoscute īn prealabil. Gradul de īndeplinire al acestora se notează cu puncte pe o scara de la 1 la 10.

Criteriul ştiinţific (Cs): se evaluează gradul de informare al cursantului cu privire la tema aleasă, respectiv gradul de exactitate al informaţiei transmise (bibliografie, stadiul actual al cunoaşterii īn domeniu, alte surse de informare utilizate).
Criteriul tehnic (Ct): se evaluează gradul de realizare al lucrării īn raport cu cerinţele specificate īn tema lucrării finale (cerinţe impuse explicit la īnceput, . pentru fiecare lucrare īn parte), respectiv gradul de cunoaştere al tematicii şi al metodelor/uneltelor pe care le implică elaborarea lucrării finale.
Criteriul estetic (Ce): se evaluează modul de organizare/structurare al lucrării şi modul de elaborare al documentaţiei din punct de vedere estetic (scheme/desene/grafice clare, īngrijite, relevante).
Criteriul profesional (Cp): se evaluează capacitatea cursantului de a-şi prezenta lucrarea īntr-o manieră cursivă, logică şi relevantă, respectiv modul de realizare a prezentării grafice [*.ppt] (relevanţa conţinutului şi capacitatea de sinteză a cursantului).
Criteriul evaluare de progres (Cep): se evaluează deprinderile şi abilităţile formate pe parcursul programului, precum şi gradul de implicare al cursantului īn activităţile pe care le implică programul de formare profesională urmat. Prin evaluarea continuă a cursantului şi printr-un test la finalul programului se apreciază cursantul de către expertul formator, printr-un punctaj pe o scara de la 1 la 10.
Punctajul final „P” obţinut de cursant la evaluarea finală se stabileşte prin relaţia următoare:
P= 0.1 Cs+ 0.4 Ct+0.1 Ce+0.2 Cp+0.2 Cep (max 10 puncte)

Evaluarea finală se realizează de o comisie de experti īn educaţie şi formare profesională, fiecare membru al comisiei evaluānd independent cursantul pe baza criteriilor anterioare. Punctajul final se calculează prin mediere.

Calificativul final acordat se raportează la punctajul obţinut de fiecare cursant īn baza următoarei grile de referinţă:
Punctaj īntre 9.01 şi 10: Calificativ EXCELENT;
Punctaj īntre 8.01 şi 9: Calificativ FOARTE BINE;
Punctaj īntre 6.01 şi 8: Calificativ BINE;
Punctaj īntre 4.01 şi 6: Calificativ SUFICIENT;
Punctaj īntre 0.00 şi 4: Calificativ INSUFICIENT.