Faculty of Engineering
Department of Manufacturing Engineering
Faculty of Engineering
Department of Manufacturing Engineering

 


THE ANNALS OF "DUNAREA DE JOS" UNIVERSITY OF GALATI

Fascicle V, Technologies in Machine Building

ISSN 1221-4566

Fascicle V, Year 2003

1. MARIA NEAGU - Stabilirea campului termic la prelucrarea materialelor. Metoda "diferenţe finite / Galerkin"

2. VIRGIL TEODOR, NICOLAE OANCEA - Metoda traiectoriilor de generare. Comparatie intre metoda Gohman si metoda traiectoriilor de generare

3. GABRIELA PARVU, TOADER TOPORĂU, DORIN BORZA, NICOLAE OANCEA - Metode de modelare a suprafetelor poliforme conice

4. CONSTANTIN STOIAN, GABRIEL FRUMUŞANU, ŞTEFAN MITU - Cercetări privind influenta proceselor tranzitorii şi dependenţa curent - cuplu in cazul cuplajelor din cutiile de viteze

5. GABRIEL FRUMUŞANU, ŞTEFAN MITU - Algoritm şi program pentru dimensionarea angrenajelor cutiilor de viteze in funcţie de incărcarea reală a acestora

6. DOINA BOAZU, CĂTĂLIN FETECĂU - Optimizarea dimensiunilor zonei active a matriţelor monocuib pentru injectarea maselor plastice folosind modele cu elemente finite

7. MARIA NEAGU - Dimensiunile unui strat poros in timpul sintetizării

8. CĂTĂLINA MAIER, AGLAIA DIMOFTE - Influenţa geometriei epruvetei asupra distribuţiei eforturilor normale in bacurile de prindere ale dispozitivului de forfecare

9. VIOREL PĂUNOIU, DUMITRU NICOARĂ, OVIDIU CIOCAN - Proiectarea unui echipament pentru tehnologia hidroformării tuburilor

10. VASILE MARINESCU, IONUŢ CONSTANTIN - Programarea grafică a controlerelor logice programabile. Studiu de caz pentru comanda unei maşini de poansonat

11. VASILE MARINESCU, IONUŢ CONSTANTIN - Controlul poziţiei organelor mobile ale unei maşini unelte

12. VIOREL PĂUNOIU, MIRCEA MODIGA, COSTEL MOCANU - Studiu experimental al stării de tensiune la comprimarea radială a unui disc din pulberi

13. TOSHIHISA NOSHIOKA - Rolul metodelor numerice hibride in mecanica ruperii

14. GEORGE BĂLAN, EUGEN GHIŢĂ - Rezultate noi in studiul vibraţiilor maşinilor - unelte. Partea a 3-a. Contribuţii experimentale la studiul fenomenuilui de trepidaţie