Faculty of Engineering
Department of Manufacturing Engineering
Faculty of Engineering
Department of Manufacturing Engineering

 


THE ANNALS OF "DUNAREA DE JOS" UNIVERSITY OF GALATI

Fascicle V, Technologies in Machine Building

ISSN 1221-4566

Fascicle V, Year 1999

1. MARIA NEAGU
Campul termic şi evoluţia stării structurale la turnarea continuă in bandă
2. NICU CAPATANA;, EMIL TARU
O noua forma de exprimare a generării suprafeţelor poligonale-curbilinii generate
 cu corpuri de revoluţie
3. EUGEN GHIŢĂ, CECILIA RUSU
Generalizarea prin frezare a arborilor cu secţiune poligonală, cu scule mono-monotăiş
4. NICOLAE OANCEA, CECILIA RUSU
Generalizarea prin frezare a arborilor cu secţiune poligonală,
cu scule mono-tăiş poligonale
5. DOINA BOAZU, CECILIA RUSU
Evoluarea stării de tensiune şi deformaţii de contact in imbinările poligonale
6. GEORGE BĂLAN
Studiu asupra dinamicii maşinilor-unelte folosind reţelele artificiale neuronale
7.EUGEN GHITA
Sculă şi metodă pentru prelucrarea prin rulare a roţilor cicloidale echidistante
8. ION PĂTRAŞCU
Cercetări privind evoluarea legăturii metalo-ceramice la aliajele nenobile moderne
9. VIOREL PĂUNOIU
Utilizarea programului de element finit PCS pentru presarea pulberilor
10. CONSTANTIN STOIAN, VIOREL PĂUNOIU, ELENA VIORICA STOIAN
Simularea numerică prin FEM a proceselor de aplatizare si extrudare cu matriţă oscilantă
11. CONSTANTIN STOIAN, CĂTĂLINA MAYER, GABRIEL FRUMUŞANU
Studiu comparativ privind variaţia deformaţiei generalizate şi a tensiunii
 echivalente la deformarea plastică