Faculty of Engineering
Department of Manufacturing Engineering
Faculty of Engineering
Department of Manufacturing Engineering

 


THE ANNALS OF "DUNAREA DE JOS" UNIVERSITY OF GALATI

Fascicle V, Technologies in Machine Building

ISSN 1221-4566

Fascicle V, Year 1998

1. NICOLAE OANCEA, CECILIA RUSU
Generarea profilurilor poligonale-curbilinii cu generatoare rectilinii
2. NICOLAE OANCEA, CECILIA RUSU
O noua forma de exprimare a generării suprafeţelor poligonale-curbilinii
generate cu corpuri de revoluţie
3. MIRCEA ENACHI, EMIL TARU
Proiectarea creativa aplicata in domeniul sistemelor de scule modulate
4. GABRIEL FRUMUSANU, STEFAN MITU
Reglarea laturilor cinematice inchise avand in vedere limitarea erorilor
 de generare la campurile de toleranta prestabilite
 5. VALENTIN TABACARU, ALEXANDRU EPUREANU, NlCOLAE OANCEA
Aspecte particulare privind modelarea numerica a  prelucrării prin eroziune electrica
6. NICU CAPATANA, EMIL TARU
Suprafaţa periferica primara,in forma generalizata ,
 a sculelor melc modul cu ascuţire continua
7.EUGEN GHITA
Aplicarea teoriei angrenajelor unare la proiectarea sculelor de mortezat
8. GEORGE BALAN
Ameliorarea comportării dinamice a maşinilor-unelte
cu sisteme de control fuzzy adaptive (partea a-II-a)