Centrul de cercetare - SUDAV

Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Sudării - SUDAV desfăşoară activităţi de cercetare – dezvoltare care se încadrează în aria tematică 4 (Nanoştiinţe şi Nanotehnologii, Materiale şi Noi Procese de Producţie, urmărind dezvoltarea unei industrii bazate pe cunoaştere), subdomeniul 4.4. (Tehnologii Integrate pentru Aplicaţii Industriale, urmărind integrarea cunoştinţelor şi tehnologiilor noi, nanomaterialelor şi proceselor de producţie în aplicaţii sectoriale şi intersectoriale).

  Obiective generale:
 • dezvoltarea cercetării fundamentale;
 • integrarea activităţii de cercetare fundamentală şi aplicativa în cadrul reţelelor tehnologice existente la nivel european în domeniul sudării;
 • cercetare-dezvoltare la nivel regional;
 • dezvoltarea potenţialului uman pentru cercetare;
 • creşterea vizibilităţii internaţionale.
  Obiective specifice:
 • cercetare fundamentală şi aplicativă în domeniul proceselor de sudare prin topire (SE, SF, WIG, MIG, MAG);
 • cercetare fundamentală şi aplicativă în domeniul proceselor de sudare prin presiune (cap la cap, în puncte, în linie, prin frecare, în linie cu element rotitor);
 • cercetare fundamentală şi aplicativă în domeniul proceselor speciale.

  Impact:
 • integrarea în reţele de instituţii şi organisme specializate, recunoscute şi active la nivel internaţional, care să asigure poli de excelenţă, competentă ştiinţifică şi tehnică de referinţă în domenii ale ştiinţei şi tehnologiilor avansate;
 • transferul tehnologic al rezultatelor cercetării către diverşi agenţi economici;
 • dezvoltarea resurselor umane ale centrului;
 • creşterea vizibilităţii şi impactului internaţional ale cercetării dezvoltate prin contribuţii ştiinţifice ale colectivului Centrului de Cercetare - SUDAV;
 • acreditarea centrului de organisme specializate ale Federaţiei Europene de Sudare - EWF.


Echipa centrului de cercetare SUDAV

 • Prof. Dr. Ing. Elena Scutelnicu - Director
 • SL Dr. Ing. Carmen-Cătălina Rusu - Responsabil Științific
 • Conf. Dr. Ing. Octavian Mircea - Şef Departament Transfer Tehnologic
 • SL Dr. Ing. Daniel Vişan
 • SL Dr. Ing. Luigi-Renato Mistodie
 • SL Dr. Ing. Dan-Cătălin Bîrsan
 • SL Dr. Ing. Bogdan Georgescu
 • SL Dr. Ing. Marius Corneliu Gheonea
 • As. Drd. Ing. George Simion

Persoana de contact

Prof. Dr. Ing. Elena Scutelnicu

Facultatea de Inginerie

Departamentul Ingineria Fabricației

Str. Domnească nr. 111, 800201 - Galaţi, România
Tel: +40 336 130208, Fax: +40 336 130283
E-mail: elena.scutelnicu@ugal.ro