Oferta educaţională

Programe de licenţă

Programe de studii

Plan de învăţământ Fișe discipline
Tehnologia Construcţiilor de Maşini
Inginerie Economică Industrială

Programe de Master

Programe de studii

Plan de învăţământ Fișe discipline
Managementul Calităţii în Inginerie Industrială
Proiectare şi Simulare în Ingineria Sudării