Facultatea de Inginerie
Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Maşini - ITCM
Facultatea de Inginerie                 Departamentul de Ingineria Fabricației
Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Maşini - ITCM

 

Laboratoare de cercetare

 

1. Laboratorul de control optimal, prelucrabilitatea materialelor prin aşchiere şi scule aşchietoare (LCOPMA)

Responsabil laborator: Prof. dr. ing. Gabriel FRUMUŞANU

2. Laboratorul de tehnologii integrate CAD/CAM/CAE (LTEIN)

Responsabil laborator: Prof. dr. ing. Cătălina MAIER

3. Laboratorul de proiectare avansată a tehnologiilor de presare la rece (LTPR)

Responsabil laborator: Prof. dr. ing. Viorel PĂUNOIU

4. Laboratorul de modelarea generării suprafeţelor. Sisteme de măsurare computerizate (LMGS)

Responsabil laborator: Conf. dr. ing. Virgil TEODOR

5. Laboratorul de robotizare și sisteme mecatronice (LROSM)

Responsabil laborator: Prof. dr. ing. Vasile MARINESCU