Facultatea de Inginerie
Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Maşini - ITCM
Facultatea de Inginerie                 Departamentul de Ingineria Fabricației
Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Maşini - ITCM

 

Lista membrilor centrului de cercetare

Nr. Crt.

Grad did./Prenume/Nume

Functia in cadrul centrului*

Nr. înregistrare adeziune

1

Prof. dr. ing. Viorel PĂUNOIU

Director

2

Prof. dr. ing. Cătălina MAIER

Responsabil laborator

11/15.04.2018

3

Prof. dr. ing. Gabriel FRUMUŞANU

Responsabil laborator

12/16.04.2018

4

Prof. dr. ing. Virgil TEODOR

Responsabil laborator

13/20.04/2018

5

Prof. dr. ing. Vasile MARINESCU

Responsabil laborator

19/15.04/2018

6

Prof. dr. ing. Valentin TĂBĂCARU

Membru activ

14/18.04.2018

8

Conf. dr. ing. Nicușor BAROIU

Membru activ

15/10.04.2018

7

Conf. dr. ing. Maria NEAGU

Membru activ

20/10.04.2018

9

Asist. dr. ing. Cezarina AFTENI

Membru activ

16/20.04.2018

10

Ing. Titel CHIVU

Membru activ

17/20.04.2018

11

Ing. Georgiana Alexandra MOROSANU

Membru activ - doctorand

18/18.04.2018

12

Prof. dr. ing. Alexandru EPUREANU, DHC

Membru asociat

13

Prof. dr. ing. Nicolae OANCEA, DHC

Membru asociat

14

Prof. dr. ing. Dumitru NICOARĂ

Membru asociat

15

Conf. dr. ing. Florin SUSAC

Membru asociat

16

Prof. dr. ing. Mihaela BANU

Membru invitat

*Se specifică calitatea (membru titular sau membru asociat) și dacă deține funcție.