Facultatea de Inginerie
Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Maşini - ITCM
Facultatea de Inginerie                 Departamentul de Ingineria Fabricației
Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Maşini - ITCM

 

Laboratorul de modelarea generării suprafeţelor. Sisteme de măsurare computerizate - LMGS

 

Direcții de cercetare

  • Generarea suprafeţelor digitizate prin înfăşurare;

  • Modelarea proceselor generare prin aşchiere în condiţiile reprezentării sculelor şi semifabricatului în formă discretă prin nori de puncte;

  • Dezvoltarea de metode grafice în procesul profilării sculelor generatoare prin înfăşurare;

  • Reprezentarea topologică a suprafeţelor cu aplicaţii în ingineria inversă.

Contribuții Științifice

  • 10 Contracte de cercetare;

  • 110 Lucrări ştiinţifice;

  • 6 brevete.

Acorduri de parteneriat

  • Universidad de Valladolid, Spania
  • Tehnologic Institut, Pireu, Grecia.

Responsabil laborator:

Conf. dr. ing. Virgil TEODOR

E-mail: virgil.teodor@ugal.ro


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,

Facultatea de Inginerie, Departamentul Ingineria Fabricaţiei

Str. Domnească 111, Corp B, Sala B12, Sala B16

800201 - Galați, România

Tel. 0336 130 208; 

Fax: 0236 314 463