Facultatea de Inginerie
Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Maşini - ITCM
Facultatea de Inginerie                 Departamentul de Ingineria Fabricației
Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Maşini - ITCM

 

Laboratorul de tehnologii integrate CAD/CAM/CAE - LTEIN

 

Direcții de cercetare

 • Modelarea cu elemente finite a proceselor fizice cu aplicaţii în tehnologii mecanice şi medicină;

 • Modelarea proceselor tehnologice prin tehnici de reducere a dimensionalităţii;

 • Optimizarea proceselor de fabricaţie prin modelare numerică şi proiectare tehnologică asistată de calculator;

 • Dezvoltarea unor modele economice de conducere a proceselor de prelucrare, bazate pe evoluţia pieţei;

 • Automatizarea proceselor de fabricaţie, utilizând echipamente de tip automate programabile;

 • Cercetări privind simularea proceselor tehnologice în cadrul sistemelor de fabricaţie flexibile;

 • Cercetări privind controlul predictiv adaptiv-inteligent al proceselor de prelucrare.

Contribuții Științifice

 • 8 Contracte de cercetare;

 • 78 Lucrări ştiinţifice;

 • 8 brevete.

Acorduri de parteneriat

 • Insa de Rennes, France;
 • Universitatea Paris13, France;
 • Ensam de Metz, France;
 • Ecole des Mines de Douai, France;
 • RIKEN Institut, Japan.

Responsabil laborator:

Prof. dr. ing. Cătălina MAIER

E-mail: catalina.maier@ugal.ro


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,

Facultatea de Inginerie, Departamentul Ingineria Fabricaţiei

Str. Domnească 111, Corp B, Sala B23, Sala B16, Sala B14

800201 - Galați, România

Tel. 0336 130 214; 

Fax: 0236 314 463