FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilă pe platforme mecatronice

ID proiect: POSDRU/87/1.3/S/64069

 

 

Obiectiv general:

Elaborarea şi implementarea unui program de formare profesională flexibilă, pe platforme mecatronice, pentru dezvoltarea competenţelor personalului didactic în aplicarea tehnologiilor educaţionale moderne şi eficientizarea procesului de predare-învăţare. Proiectul vizează crearea unui mecanism naţional (Reţea Naţională pentru Educaţie şi Formare Profesională Flexibilă) care să faciliteze abordarea unitară, într-o viziune sistemică, a problemelor complexe privind formarea iniţială, continuă şi reconversia profesională.
 

Coordonator: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Parteneri:

Universitatea Transilvania din Braşov
Universitatea Politehnica din Bucureşti
Universitatea din Craiova
Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi,
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Universitatea „Politehnica” din Timişoara
Festo S.R.L.
 

Grup ţintă: personalul didactic din învăţământul preuniversitar

Rezultate estimate:

o 1320 de cadre didactice din educaţie şi formare instruite prin program;
o Înfiinţarea a 7 Centre regionale de educaţie şi formare flexibilă acreditate;
o Realizarea unui „Centru Virtual de Competenţe în Mecatronică” pentru accesul liber la cunoaştere în domeniu:
   - platformă e-learning;
   - bibliotecă virtuală;
   - laborator virtual;
   - 1320 de aplicaţii interactive
şi alte resurse accesibile gratuit, ca suport pentru aplicarea tehnologiilor educaţionale moderne în scopul eficientizării procesului de predare-învăţare;

o 7 cursuri de formare centrate pe nevoile industriei moderne în plan regional;
o Publicarea unei monografii: Platforma naţională de educaţie şi formare flexibilă.

Perioada de implementare a proiectului: 1 septembrie 2010 – 31 august 2013.

 

Contact:

Responsabil Regional:

Ş.L. Dr. Ing. Octavian MIRCEA

Asistent Regional:

Asist. ing. Carmen Cătălina RUSU