Facultatea de Inginerie
Centrul de Excelenţă Prelucrarea Polimerilor CE - PP
Facultatea de Inginerie
Centrul de Excelenţă Prelucrarea Polimerilor CE - PP

 

Membrii centrului de cercetare

Nr. Crt.

Nume, Prenume

Grad didactic/de cercetare

Observaţii*

1

Stan Felicia

Prof. dr. ing.

Director centru/ Responsabil laborator

Membru titular

2

Fetecău Cătălin

Prof. dr. ing.

Coordonator științific/ Responsabil laborator

Membru titular

3

Susac Florin

S.l. dr. ing.

Coordonator tehnic

Membru titular

4

Baroiu Nicușor

Conf. dr. ing

Responsabil laborator

Membru titular

5

Sandu Ionuț Laurențiu

As. dr. ing.

Responsabil laborator

Membru titular

6

Rosculeț Răzvan

Drd. ing.

Membru titular

7

Stanciu Nicoleta

Drd. ing.

Membru asociat

8

Savin Timofte

Drd. ing.

Membru asociat

9

Rusu Ion

Inginer Masterand

Membru asociat

10

Timotin Petru

Inginer Masterand

Membru asociat

11

Jianu Lucian

Student

Membru asociat

12

Lefter Cristian

Student

Membru asociat

Membri de onoare

13

Boris Rubinsky, Professor of the Graduate School, University of California at Berkeley, USA

*Se specifică calitatea (membru titular sau membru asociat) și dacă deține funcție.