Facultatea de Inginerie
Centrul de Excelenţă Prelucrarea Polimerilor CE - PP
Facultatea de Inginerie
Centrul de Excelenţă Prelucrarea Polimerilor CE - PP

 

Bursa de excelență științifică

 

Bursa de excelență științifică se acordă studenților și masteranzilor din anii terminali care au o activitate universitară foarte bună şi au înregistrat performanţe meritorii în activitatea de cercetare ştiinţifică, în urma unei competiții, din fonduri obținute prin sponsorizari de la societăți comerciale sau/și persone fizice cu precizarea expresă a scopului sponsorizării.

Bursa de excelență științifică este destinată susţinerii materiale a studenţilor și masteranzilor, angrenaţi în realizarea unor proiecte de cercetare ştiinţifică cu valorificarea rezultatelor cercetărilor prin publicare in reviste ISI.

.

 

Regulament: