Facultatea de Inginerie
Centrul de Excelenţă Prelucrarea Polimerilor CE - PP
Facultatea de Inginerie
Centrul de Excelenţă Prelucrarea Polimerilor CE - PP

 

Laboratorul de modelare şi simulare numerică – LMSN  

           

A fost înfiinţat odată cu centrul de excelenţă, când au fost primite de la Lockheed Martin şi Siemens Industry Software prin intermediul Autorităţii Române de OFFSET echipamente hard şi soft în valoare de aproximativ 17 milioane de dolari.

Direcții de cercetare

- Modelarea și simularea numerică a fenomenelor de rupere în procese mecanice și tehnologice;

- Modelarea și simularea numerică a proceselor de prelucrare a materialelor;

- Modelarea de ordin redus a proceselor de deformare plastică;

- Analiza integrității structurilor din materiale compozite.

 Programe şi echipamente de calcul aflate în dotare

- NX7.5 – 10 licenţe comerciale;

- NX NASTRAN - 5 – 10 licenţe comerciale;

- Tecnomatix Plant Simulation - 10 licenţe comerciale;

- TEAMCENTER - 10 licenţe comerciale;

- Autodesk Moldflow Insight Advanced 2011 – o licenţă academică;

- ADVANT EDGE 5 - o licenţă academică;

- ABAQUS V6.7 - o licenţă academică;

- FEMAP V9 - o licenţă academică;

- TOP. SOLID 2 - o licenţă academică;

- sever DELL Power Edge 2900;

- server  HP Proliant ML110;

- reţea de 14 staţii grafice HP Z400.

NX7.5 este un soft complet integrat CAD/CAM/CAE, de ultimă generaţie, produs de compania SIEMENS. Funcţiile CAD se adresează proiectării 3D a produselor (Modeling permite construcţia de modele solide 3D parametrice; Shape Studio este un modul parametric, însă specializat în construcţia

suprafeţelor; Assemblies este utilizată pentru realizarea ansamblurilor; Drafting este utilizată la realizarea desenelor de execuţie). Funcţiile CAM se adresează programării maşinilor unelte cu comandă numerică (CNC) pe baza modelului 3D generat în modulul CAD. Funcţiile CAE furnizează instrumente pentru simularea comportării produsului virtual în diverse condiţii de mediu şi de funcţionare. Toate aceste module sunt integrate în aceeaşi interfaţă, nu avem nevoie de alte aplicaţii sau module exterioare pentru definitivarea ciclului de viaţă al unui produs.

 NX Nastran oferă o simulare completă a performanţei produselor într-o gamă largă de discipline tehnologice, inclusiv în condiţii de tensiune, deplasare, flambare, avarie, vibraţii, şoc, conductibilitate termică, acustică şi aeroelasticitate. NX Nastran Basic este cel mai important modul NX Nastran care include suite robotizate a analizei lineare statice, matriţe şi capabilităţi de analiză a transferului de căldură. NX Nastran pentru analize nelineare permite utilizatorilor să abordeze probleme la fel de simple ca analiza unui conector din plastic şi la fel de complexe ca analiza zdrobirii acoperişului de caroserie a unui automobil sau postflambare, folosită pentru o simulare a rezistenţei ROPS (structură de protecţie împotriva răsturnării). NX NastranDznamic Response are un rol cheie în soluţionarea analizelor complexe cu element finit prin descompunerea structurilor mari în substructuri mai mici numite generic "superelements";

Tecnomatix Plant Simulation este soluţia software pentru simularea producţiei de la Siemens Industry Software. Această aplicaţie tratează evenimentele într-o manieră discretă, pas cu pas. Simularea producţiei pentru fabricaţia în serie este în mod obişnuit utilizată cu scopul de a: planifica o fabrică nouă (determinarea şi optimizarea timpilor şi producţiei; dimensionarea capacităţilor de producţie; determinarea limitelor de performanţă; investiga influenţa avariilor; determinarea necesarului de resurse umane; a cunoaşte mai multe despre comportamentul fabricii; determinarea strategiilor de control potrivite; evaluarea diferitelor alternative); optimiza o fabrică existentă(optimizarea strategiilor de control; optimiza secvenţa producţiei/comenzilor; testarea procedurilor zilnice); executa un plan(realizarea unui şablon pentru crearea strategiilor de control; testarea diferitelor scenarii în timpul fazei de startare a producţiei; pregătirea operatorilor maşinilor unelte).

 TeamCenter este standardul de facto pentru PLM, prezentându-se sub forma de module, soluţii “out-of-the-box” pentru a se potrivi viziunii fiecarei companii PLM. Teamcenter oferă industriei soluţii pentru produs şi planificarea portofoliului, dezvoltarea de produse digitale, fabricaţie digitală şi vânzări fiind suportul pentru a livra la timp produse de calitate. Portofoliul de produse Teamcenter include managementul proceselor din întreprindere, gestionarea datelor inginereşti, colaborarea extinsă a companiei, managementul de proiect, managementul cerinţelor, integrare şi vizualizare la nivel global. 

Autodesk Moldflow Insight Advanced 2011 este soluţia software pentru studiul simulării injectării în matriţă de la Autodesk Insight. Softul utilizează patru modele de viscovitate pentru studiul curgerii materialelor polimerice injectate şi tot atâtea tipuri de elemente pentru realizarea discretizării modelului solid, însă are şi posibilitatea importării unui reper solid discretizat anterior. Rezultatele studiilor se concentrează pe patru tipuri de secvenţe de analiză fill, pack, warp şi cool. Din interiorul analizelor pot fi extrase rezultatele şi digramele de variaţie zonale pentru timpii de umplere, presiuni, temperaturi, linii de sudare, goluri de aer, contracţii, orientarea moleculelor etc. Softul deţine o bibliotecă de 1200 de maşini de injectat şi 8200 de materiale, însă oferă şi posibilitatea întroducerii în studiu a unei noi maşini sau material. Parametrii de proces ce pot fi controlaţi sunt: temperatura matriţei/topiturii, umplerea, viteza de injectare, presiunea de menţinere şi răcirea. Studiul injectării reperelor se poate realiza cu unul sau mai multe puncte de injectare (duze calde) sau cu ajutorul unei reţele de alimentare ce este modelată prin intermediul beam mesh-ului. Moldflow reprezintă o soluţie care ajută la optimizarea procesului de injectare, la reducerea numărului de prototipuri fizice costisitoare, la evitarea eventualelor defecte de fabricaţie şi realizarea de produse inovatoare într-un timp cât mai scurt.

 AdvantEdge este un program dedicat simulării proceselor de aşchiere prin strunjire, frezare, rabotare, debitare, burghiere, alezare, micro-strunjire. Pentru a realiza o simulare bidimesională sau tridimensionala a operaţiei trebuiesc cunoscuți parametrii procesului de prelucrare, parametrii geometrici și constructivi ai sculei aşchietoare şi legile care desciu comportarea materialelor supuse analizelor.

AdvantEdge este un instrument folositor inginerilor deoarece proiectează, reglează, îmbunăţăţeşte şi optimizează procesele de prelucrare. În acelaşi timp permite determinarea parametrilor procesului de aşchiere şi configurarea geometriei sculei aşchietoare în vederea reducerii forţelor de aşchiere, temperaturii din zona de aşchiere, modificarea nedorită a stratului superficial şi reducerea necesităţii de a testa materialele experimental, conducând astfel la reducerea costurilor mari de implementare a tehnologiilor de fabricaţie şi timpul de producţie.