Facultatea de Inginerie
Centrul de Excelenţă Prelucrarea Polimerilor CE - PP
Facultatea de Inginerie
Centrul de Excelenţă Prelucrarea Polimerilor CE - PP

 

Laboratorul pentru Testarea Proprietăților Mecanice, Optice și  Termice  a Materialelor Polimerice – LTPMOTMP  

         

Direcții de cercetare  

- Testarea, caracterizarea şi  dezvoltarea materialelor polimerice polimerice;

- Micro/nano indentatare (duritate de nanoindentare, modul de elasticitate);

- Micro/nano scratch (testarea aderenței);

- Caracterizare morfologică prin studii de microscopie optică şi electronică.

Echipamente aflate în dotare

- Maşină de încercat universală TESTOMETRIC model M350 – 5AT; viteza maxima de testare 2000 mm/min; posibilitatea de a realiza încercări de tracţiune (inclusiv folii şi filme fixate în bacuri cu prindere pneumatică), compresiune, încovoiere în trei puncte, teste de dezlipire;

- Extensometru optic fara contact- 5AT de 5kN;

- Extensometru cu contact Testometric TE3541 pentru determinarea deplasării de deschidere a fisurii;

- Platforma deschisa Micro Combi Tester, MCT-W-CE-0000, CSM Instruments SA;

- Cameră video de mare viteză AOS Tehnologies AG X-PRI, 800x600 pixeli, 1000fps;

- Stereomicroscop Olympus SZX10 cu adaptare pentru cameră foto şi video digitală (Olympus E330), software de analiză morfometrică a imaginii (Iluminator Olympus KL Compact SN 100:130);

- Durimetru Shore DO Bareiss Prufgeratebau GmhH D-89610 Oberdischingen, Germany, cu care se pot determina durităţi conform ASTM D 2240;

- Dispozitiv pentru prelucrarea crestăturilor în epruvete, Notch Ceast 6545.210, ASTM D256;

- Dispozitiv pentru prelucrarea fisurilor iniţiale, Notch Vis Ceast Type 6816.000;

- Amprentoare cilindrice, diametrul de prindere 12mm, diametrul zonei active 2, 4, 6 mm, duritatea zonei active Rockwell 60C;

- Melt Flow Quick Index CEAST Model 7021-7022, Type 7021.000, SN 22973 (Instron, USA);

- Spectrofotometru Konica Minolta CM5, No. 0923, Sensing Inc.;

- Balanță analitică Mettler Toledo AB 204-S/FACT/M-F;

- Lampă/Lupă.