Facultatea de Inginerie
Departamentul de Ingineria Fabricatiei
Facultatea de Inginerie
Departamentul de Ingineria Fabricatiei


Prof. dr. ing. Viorel Păunoiu

 

 

  Adresa: Str. Domneasca nr. 111, 800201, Galati, Romania,
Telefon: 0040-0336-130208
Fax:
040-0236-314463
E-mail: viorel.paunoiu@ugal.ro
Curriculum vitae:  Română / Engleză

 

 


Domenii de expertiză:  

I – Tehnologii de deformare plastica la rece, convenţionale şi neconvenţionale
II – Tehnologii virtuale de proiectare a echipamentelor şi tehnologiilor de deformare plastică
III – Tehnologii de rapid prototying aplicate la deformarea plastica la rece

Teme majore de cercetare
- Tehnologii reconfigurabile de deformare multipunct si incrementale. Modelare si optimizare parametri
- Tehnologii de hidroformare aplicate in construcţia elementelor de caroserie
- Comportarea la deformare a materialelor din pulberi si poroase


Cursuri/Laboratoare:  

  Prelucrari prin deformare plastica la rece
  Tehnologia pieselor sinterizate
  Dezvoltarea produselor