Facultatea de Inginerie
Departamentul de Ingineria Fabricatiei
Facultatea de Inginerie
Departamentul de Ingineria Fabricatiei


Conf. dr. ing. Octavian Mircea

 

 

 

 

Adresa: Str. Domneasca nr. 111, 800201, Galati, Romania,
Telefon: 0040-0336-208
Fax: 040-0236-314463
E-mail: octavian.mircea@ugal.ro
Curriculum vitae:  Română / Engleză

 

 


Domenii de expertiză:  

 

 

 


Cursuri/Laboratoare:  

Cursuri

 Tehnologii de sudare prin topire

 Sisteme mecatronice ale roboţilor de sudare

 Sisteme mecanice mecatronice

 Tehnologii neconvenţionale de sudare prin presiune

Laboratoare

 Sisteme mecatronice ale roboţilor de sudare

 Sisteme mecanice mecatronice

 Tehnologii de sudare prin topire

 Tehnologii neconvenţionale de sudare prin presiune


Anunturi: