Facultatea de Inginerie
Departamentul de Ingineria Fabricatiei
Facultatea de Inginerie
Departamentul de Ingineria Fabricatiei


Conf. dr. ing. Nicuşor Baroiu

 

 

 

 

Adresa: Str. Domneasca nr. 111, 800201, Galati, Romania,
Telefon: 0040-0336-130208
Fax:
040-0236-314463
E-mail: nicusor.baroiu@ugal.ro
Curriculum vitae:  Română / Engleză

 

 


Domenii de expertiză:  

- Acționări hidraulice și pneumatice
- Grafică și modelare asistată de calculator
- Cartografie matematică
- Măsurători terestre și cadastru


Cursuri/Laboratoare:  

- Acționări hidraulice și pneumatice