Facultatea de Inginerie
Departamentul de Ingineria Fabricatiei
Facultatea de Inginerie
Departamentul de Ingineria Fabricatiei


Prof. dr. ing. Gabriel Frumuşanu

 

 

 

Adresa: Str. Domneasca nr. 111, 800201, Galati, Romania,
Telefon: 0040-0236-208
Fax: 040-0236-314463
E-mail: gabriel.frumusanu@ugal.ro
Curriculum vitae:  Română / Engleză

 

 


Domenii de expertiză:  

-Modelarea numerică a proceselor de prelucrare prin aşchiere şi a generării suprafeţelor pe maşini-unelte;
-
Dinamica proceselor de aşchiere;
- Teoria Haosului;
-
Proiectarea asistata de calculator a cinematicii si organologiei masinilor-unelte.


Cursuri/Laboratoare:   - Metode numerice
- Maşini unelte şi prelucrări prin aşchiere
- Metode pentru generarea suprafeţelor