Facultatea de Inginerie
Departamentul de Ingineria Fabricatiei
Facultatea de Inginerie
Departamentul de Ingineria Fabricatiei


Prof. dr. ing. Elena Scutelnicu

 

 

 

 

Adresa: Str. Domneasca nr. 111, 800201, Galati, Romania,
Telefon: 0040-0336-130212
Fax: 040-0236-314463
E-mail: elena.scutelnicu@ugal.ro
Curriculum vitae:  Română / Engleză

 

 


Domenii de expertiză:  

 DIRECŢII DE CERCETARE
Procese termo-mecano-metalurgice la sudarea prin topire a metalelor feroase şi neferoase:
- Modelarea transferului termic în îmbinările sudate eterogene
- Simularea procesului de sudare a materialelor disimilare
- Optimizarea proceselor şi tehnologiilor de sudare
- Modificări mecano-metalurgice în îmbinările sudate prin topire
Sudarea în stare solidă a aluminiului şi aliajelor sale, cuprului, alamei etc.:
- Simularea proceselor de sudare prin presiune la rece
- Caracteristici microstructurale ale îmbinărilor sudate/materialelor procesate la rece
Procese speciale de sudare/procesare a materialelor:
- Sudarea prin frecare cu element activ rotitor
- Procesarea prin frecare cu element activ rotitor a materialelor

COMPETENŢE ŞI APTITUDINI TEHNICE
- Utilizarea instrumentelor multimedia în activităţile de predare
- Elaborarea de noi cursuri tehnice şi prezentarea lucrărilor ştiinţifice tehnice la diferite conferinţe internaţionale;
- Alte competenţe tehnice în diferite domenii: proiectare asistată de calculator, echipamente de sudare, procese termice, ştiinţa materialelor, mecatronică, robotică, simularea proceselor de sudare etc.

COMPETENŢE ŞI CUNOŞTINŢE DE UTILIZARE A CALCULATORULUI
- MSWindows & MSOffice
- COREL Draw & Photopaint; Adobe Photoshop
- Analiza cu element finit - COSMOS
- Multimedia, Internet.

ALTE COMPETENŢE ŞI APTITUDINI
Experienţă relevantă în următoarele domenii importante:
- Formarea formatorilor în consiliere şi orientare profesională;
- Formator pentru stimularea dezvoltării IMM-urilor;
- Dezvoltarea Resurselor Umane (HRD); Comunicare şi Relaţii Publice;
- Învăţământ Deschis la Distanţă; Metode ICT în activitatea de predare;
- Managementul Calităţii Totale (TQM); Management Educaţional; Managementul Proiectelor.


Cursuri/Laboratoare:  

Cursuri

 Bazele proceselor de sudare

 Materiale şi tratamente termice pentru sudare

 Utilizarea calculatorului în prelucrarea datelor

 Prelucrarea electronică a datelor

 Proiectarea pe calculator a proceselor de sudare

 

Laboratoare

 Bazele proceselor de sudare

 Materiale şi tratamente termice pentru sudare

 Proiectarea pe calculator a proceselor de sudare


Anunturi: