Facultatea de Inginerie
Departamentul de Ingineria Fabricatiei
Facultatea de Inginerie
Departamentul de Ingineria Fabricatiei


Ş.L. dr. ing. Dan Bîrsan

 

 

 

Adresa: Str. Domneasca nr. 111, 800201, Galati, Romania,
Telefon: 0040-0236-209
Fax: 040-0236-314463
E-mail: dan.birsan@ugal.ro
Curriculum vitae:  Română / Engleză

 

 


Domenii de expertiză:    Modelarea proceselor de sudare

 

 


Cursuri/Laboratoare:  

 Teoria sistemelor

 Microcontrolere si microprocesoare

 Traductoare si senzori

 

 


Anunturi:    Microcontrolere si microprocesoare

 Traductoare si senzori