Facultatea de Inginerie
Departamentul de Ingineria Fabricatiei
Facultatea de Inginerie
Departamentul de Ingineria Fabricatiei


Prof. dr. ing. Cătălin Fetecău

 

 

 

 

Adresa: Str. Domneasca nr. 111, 800201, Galati, Romania,
Telefon: 0040-0336-130208
Fax: 040-0236-314463
E-mail: catalin.fetecau@ugal.ro
Curriculum vitae:  Română / Engleză

 


Domenii de expertiză:  

 Tehnologia prelucrării materialelor polimerice;

 Modelarea şi simularea proceselor de prelucrare a materialelor polimerice;

 Aşchierea metalelor;

 Perfecţionarea constructiv-funcţională a sculelor aşchietoare;

 Teoria generării suprafeţelor prin înfăşurare.


Cursuri/Laboratoare:  

 Prelucrarea materialelor polimerice;

 Modelarea şi simularea proceselor de prelucrare a materialelor polimerice;

 Proiectarea sculelor aşchietoare.


Anunţuri: