Facultatea de Inginerie
Departamentul de Ingineria Fabricatiei
Facultatea de Inginerie
Departamentul de Ingineria Fabricatiei


Ş.L. dr. ing. Carmen Cătălina Rusu

 

 

 
Adresa: Str. Domneasca nr. 111, 800201, Galati, Romania,
Telefon: 0040-0336-130212
Fax:
040-0236-314463
E-mail: carmen.rusu@ugal.ro
Curriculum vitae:  Română / Engleză

 

BrainMap iD iconhttps://www.brainmap.ro/carmen-catalina-rusu

Domenii de expertiză:  

 Inginerie industrială:

- Modelarea şi simularea proceselor de sudare

- Modelarea şi simularea fenomenelor de transfer termic în procesele de sudare prin topire

- Dezvoltarea şi optimizarea tehnologiilor de sudare multi-arc/multi-sârmă

- Comportarea mecanică şi metalurgică a îmbinărilor sudate

- Monitorizarea proceselor industriale utilizand termografierea în infraroşu

- Managementul calităţii în procesele industriale

- Planificarea resurselor intreprinderii


 Mecatronică şi Robotică:

- Sisteme de achiziţii de date şi instrumentaţie virtuală

- Controlul în timp real a sistemelor şi dispozitivelor folosind senzori wireless

- Automatizarea şi controlul proceselor de fabricaţie 

- Roboţi industriali și mobili

- Aparate şi sisteme de măsurare și control (IoT, IIoT etc.)

 


Cursuri:  

- Asigurarea şi certificarea sistemelor de calitate (Master)

- Planificarea resurselor întreprinderii - ERP (Licență)

- Proiectare interactivă şi prelucrarea datelor experimentale (Master)

- Proiectarea structurilor sudate (Master)