Adrese utile

Ministerul Educaţiei (ME) http://www.edu.ro
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) http://www.aracis.ro
Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţămantul Superior (CNCSIS) http://www.cncsis.ro
Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi (UDJG) http://www.ugal.ro
Asociaţia de Sudură din România (ASR) http://www.asr.ro
Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale (ISIM) http://www.isim.ro
Societatea de Robotică din România (SRR) http://www.robotics-society.ro/
 

International Institute of Welding (IIW) http://www.iiw-iis.org
European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF) http://www.ewf.be
The Welding Institute (TWI) http://www.twi.co.uk
American Welding Society (AWS) http://www.aws.org
International Federation of Robotics (IFR) http://www.ifr.org
Community Research & Development Information Service (CORDIS) http://cordis.europa.eu